mart 2016

Aukcija spektra u Češkoj

02/03/2016 // 0 komentara

Češki telekomunikacioni regulator (ČTÚ) je objavio javni poziv za aukciju preostalog dela spektra na 1800MHz i 2600MHz. Aukcija spektra uključuje upareni frekvencijski opseg  od po […]