april 2017

Pregled tržišta Q4 2016

30/04/2017 // 0 komentara

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) objavila je pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji za četvrti kvartal (Q4) 2016 godinu. Pregled tržišta predstavlja nastavak […]

Odobrena koncentracija SBB i IKOM

24/04/2017 // 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije odobrila je uslovnu koncentraciju operatora SBB i IKOM. Nakon prijave koncentracije podnete od strane operatora SBB, Komisija za zaštitu konkurencije je Rešenjem […]