5G milimetarski radio-talasi budućnost mobilnog interneta?

Visokofrekventni milimetarski radio-talasi (preko 6GHz) će značajno povećati kapacitet i brzinu budućih 5G mobilnih mreža.

srbija

5G milimetarski radio talasi budućnost mobilnog interneta? 5G milimetarski radio-talasi budućnost mobilnog interneta?

Foto: Marat Gilyadzinov

Nova generacija mobilnih mreža 5G kreira se tako da korisnicima mobilnog interneta omogući brz i pouzdan pristup. Za sada, 5G mreže se nalaze u stanju planiranja i istraživanja operatora elektronskih komunikacija i industrijskih grupa koji su svi zajedno okupljeni oko jednog zajedničkog pitanja: „Šta će 5G mreža zaista biti?“

Jedna stvar je sigurna, kako broj mobilnih korisnika i njihova potrošnja interneta značajno rastu, 5G mora obezbediti veliki saobraćaj (kapacitet) po velikim brzinama pristupa.

null

null

Po istraživanju kompanije StartCounter koje pokriva period od oktobra 2009. do oktobra 2016, korišćenje interneta preko smart uređaja (telefona i tableta) je prvi put premašilo korišćenje interneta preko desktop računara na svetskom nivou.

Imajući u vidu povećanu potražnju za brzim mobinim internetom, laboratorije širom sveta dizajniraju potpuno nova tehnološka rešenja. Osnovni cilj takvih rešenja jeste da omoguće prenos podataka (data) sa kašnjenjem koje će biti manje od milisekunde (primera radi 4G mreže danas kasni oko 70ms) i da obezbede brzinu prenosa podataka u času glavnog zauzeća do 20 Gb/s (u 4G mreži brzina prenosa podataka u ČGZ je do 1 Gb/s).

Budući da „traganje“ za idealnim tehnološkim rešenjem i dalje traje, još uvek nije jasno koja će se konkretno nova tehnologija koristiti. Ono što se sada može reći je da će najverovatnije koristiti neka od rešenja kao što su:

  • milimetarski radio-talasi,
  • male radio-ćelije,
  • masivni MIMO antenski sistemi,
  • ful dupleksni način rada,
  • usmeravanje predajnog snopa (Transmit beamforming).

Ovde ćemo predstaviti tehničko rešenje koje se zasniva na 5G milimetarskim radio-talasima.

Problem nedostajućeg spektra

Pored sve veće potražnje za internetom velikih brzina (odnosno sve većem broju pametnih uređaja koji koriste mobilni internet), mobilni operatori, i industrija generalno, se suočavaju i sa tim da pametni uređaji mobilni internet koriste na ograničenom frekvencijskom opsegu koji je dodeljen mobilnim operatorima. Manje frekvensijskog opsega za svakog korisnika uzrokuje sporije usluge i veći pad uspostava prenosa (konekcija).

Trenutno se za potrebe mobilnog interneta koriste opsezi na 800 MHz, 900MHz, 1800MHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.6GHz i 3.4-3.8 GHz. Već smo pisali o pionirskom opsegu 26GHz koji se planira za potrebe 5G i koji će biti glavna tema Svetske radio-komunikacijske konferencije (WRC-19), kao i o pokušajima na nivou EU da za iste potrebe koriste deo dosadašnjeg radiodifuznog spektra između 470 i 790MHz. Sve to pokazuje da spektar, kao ograničeni resurs, ne može bez inovativnih tehničkih rešenja da odgovori sve većoj potražnji koju diktira ekspanzija mobilnih (smart) uređaja.

Kako bi izbegli  navedeni scenario, mobilni operatori mоraju da obezbede dodatni čisti spektar za 5G mreže. Zato se i koristi deo spektra koji nikad ranije nije korišćen za mobilne usluge, tzv. visokofrekventni spektar. Kao način za iskorišćavanje tog dela spektra se u laboratorijama ispituju mogućnosti milimetarskih radio-talasa.

5G milimetarski radio-talasi

Milimetarski radio-talasi se prenose u opsegu između 30-300GHz. Naziv milimetarskih radio-talasa potiče od njihove talasne dužine koja varira između 1 i 10 milimetara (na primer, današnji pametni telefoni primaju radio-talase talasne dužine koja se meri desetinama centimenara). Milimetarski radio-talasi se danas primenju u okviru satelitskih komunikacija kao i od strane radarskih sistema.

Neki mobilni operatori su već počeli sa korišćenjem milimetarskih radio-talasa namenjenih isključivo za komunikaciju između dve stacionirane bazne stanice. Međutim korišćenje milimetarskih radio-talasa za povezivanje korisnika sa obližnjim baznim stanicama predstavljaće potpuno novi pristup.

5G milimetarski radio talasi

Izvor: Qualcom

Po svojoj prirodi milimetarski radio-talasi imaju manu – ne mogu  jednostavno da se kreću kroz zidove zgrada, a lišća i kiša ih apsorbuju. Zato će 5G mreže verovatno povećati tradicionalne ćelijske stubove i biti bazirana na malim ćelijama pokrivanja.

Inženjeri u svetu predviđaju da će se na milimetarskim radio-talasima i drugim 5G tehnologijama zasnivati rad budićih pametnih telefona, VR igrica, pametnih automobila.

Velika su očekivanja postavljena od 5G mreže i ukoliko se reše određeni izazovi i prilagode svi postojeći sistemi, ultrabrza 5G usluga se može očekivati već u narednih 5 godina.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*