eSIM zamenjuje tradicionalne SIM kartice?

srbija

eSIM menja tradicionalne SIM kartice

Foto: eSIM Izvor: Bild, Giesecke & Devrient/heise.de

eSIM predstavlja novi standard za SIM kartice, koji će uskoro biti uobičajena pojava na svetskom tržištu. eSIM će zameniti fizičku SIM karticu (plastičnu SIM karticu) koja je kao standard korišćena maltene od početka mobilne telefonije.  Sam naziv potiče od ’embedded’ ili ‘elektronski’ SIM.

eSIM u 60 sekundi

Pripremite se na to da će način odabira mobilnog operatora doživeti značajne promene u budućnosti. Razlog? Jednostavni „komadić“ nove tehnologije ili eSIM.

eSIM ukratko:

  • eSIM je ’embedded’ ili elektronska (čip) SIM kartica koju proizvođač ugrađuje u Vaš mobilni telefon,
  • eSIMs je vrsta tzv. ‘soft SIM’ koja će omogućiti korisnicima veću slobodu u promeni operatora mobilne usluge, odnosno olakšati samu proceduru promene operatora mobilne mreže („number portability“),
  • eSIM će omogućiti korisnicima jeftiniji i lakši izbor tarifnog paketa koji njima najviše odgovara,
  • eSIM je već testiran u Apple iPads i Samsung Galaxy Gear satovima.

Nedavno su se mogle čuti i naznake da će naredni model iPhone posedovati eSIM.

Šta je zapravo eSIM?

Sam naziv ima ulogu da na jednostavan način objasni korisnicima prirodu eSIM komponenti i njihovu prednost kod postupka promene operatora. Naime, dosadašnji način promene operatora je podrazumevao proceduru prenosa broja koja je neminovno uključivala i zamenu dela hardvera, odnosno zamenu SIM karitice. eSIM će omogućiti da sve informacije koje se nalaze na vašoj SIM kartici budu prenete bez većih problema.

Da pokušamo da objasnimo na primeru šta je eSIM i kakva je njegova buduća uloga.

Zamislite da vam je potrebna lozinka „ključ“ kako biste mogli pristupiti vašem telefon i kako biste se povezali na mobilnu mrežu. Zamislite da se taj ključ nalazi na vašoj SIM kartici. Trenutno, ako želite da uspostavite vezu, taj ključ vam daje operator, pa je neophodno da odete u njegovu poslovnicu. Nova tehnologija omogućava da taj ključ pronađete na vašem telefonu što će vam „uštedeti“ odlazak kod operatora, a na tome treba zahvaliti samom proizvođaču mobilnog telefona koji je za vas instalirao taj neophodni ključ.  Jednom kad vam je dostupan ključ, i sam softver za eSIM se ažurira putem mreže preko opcije settings u vašem telefonu.

Tradicionalna SIM kartica

Današnja SIM kartica je „parče plastike“ koje „ubacujete“ u vaš mobilni telefon kako biste pristupili mreži operatora i koristili njegove usluge. Vaš mobilni operator mora da sačuva broj mobilnog telefona na svojim sistemima, a da bi znao da li ste prepaid ili postpaid korisnik, kada ste uputili ili primili poziv ili kada ste koristili internet, i sve to da bi vam isporučio račun za svoju uslugu.

Sam koncept fizičke SIM kartice se bazirao isključivo na bezbedonosnim razlozima. Naime, ona se koristila i koristi da sačuva i autentifikuje korisnika u okviru mreže operatora. Zato je i dizajnirana tako da podržava jedan korisnički broj i jednu mrežu operatora.

evolucija: od SIM do eSIM

Evolucija SIM kartice: od SIM do eSIM

Izvor: The 3G4G Blog

Nedostatak tradicionalnih plastičnih/fizičkih SIM kartica je taj što su one programirane da rade kod jednog operatora, što predstavlja jedan od izazova kod promene operatora, u zemlji ili inostranstvu. Drugi izazovi su komplikovane procedure prenosa broja, kao i potencijalni troškovi i vreme koje je potrebno izdvojiti da se broj prenese u drugu mrežu. Što se tiče inostranstva, u praksi se pokazalo da korisnici u cilju kontrole potrošnje i jeftinijih troškova prilikom odlaska u inostranstvo vrše zamenu svoje SIM kartice sa SIM karticom operatora zemlje koju posećuju. eSIM bi se i u ovim primerima pokazao kao jako delotvoran jer biste odlaskom u inostranstvo jednostavnim povezivanjem na mrežu inostranog operatora ujedno zatražili lokalni mobilni broj te zemlje i operator bi vam automatski dodeljivao numeraciju.

GSMA trenutno radi na standardu koji će ujednačiti eSIM kartice. Nedavni izveštaji Financial Times-a sugerišu da su najveća dva proizvođača pametnih telefona na svetu, Samsung i Apple, već u pregovorima sa GSMA kako bi u skorijoj budučnosti lansirali uređaje sa ugrađenim eSIM karticama.

Tradicionalne plastične SIM kartice nisu besplatne. Procena je da mobilni operatori plaćaju oko $5 po SIM kartici koja je uključena u paket korisnika. Iz ovoga sledi da će uvođenje eSIM dovesti i do neznatnih smanjenja cene i prepaid i postpaid paketa mobilnih operatora.

Standardizacija

eSIM će po svemu sudeći uskoro biti standard za sve proizvođače mobilnih telefona i može se očekivati da će relativno brzo „izbaciti iz igre“ tradicionalni SIM.

Apple je prva kompanija koja je kreirala nešto slično budućem konceptu. Ovaj svojevrsni hibrid, Apple je nazvao „Apple SIM“ i do sada se uglavnom koristio za iPad, i to onaj koji je namenjen tržištu SAD. Za očekivati je da će Apple jako brzo proširiti Apple SIM na svim verzijama svojih proizvoda. Tehnički, Apple bi se pridržavao standarda koje propisuje GSMA.

O prednostima eSIM

Korisnik će moći da pregovara i dobije najbolji tarifni paket koji odogovara njegovim korisničkim navikama: eSIM je osmišljen tako da donese povoljnosti prvenstveno korisnicima mobilnih usluga. Postojanje eSIM omogućiće takvim korisnicima da menjaju svoje tarifne pakete i operatore iz svoje kuće ili sa ulice bez posete poslovnica operatora i to sve preko svog mobilnog telefona i opcije „Settings“.

Ubrzana i efikasna aktivacija usluga mobilnih operatora: U budućnosti se očekuje da ćete prilikom kupovine mobilnog telefona za potrebe aktivacije usluga mobilnog operatora umesto odlaska kod vašeg mobilnog operatora u poslovnice, odabira određenog tarifnog paketa i čekanja izdavanja tradicionalne plastične SIM kartice, sve ovo moći da uradite preko eSIM jako brzo i efikasno iz vaše kuće.

Velki uticaj na razvoj budućih planova auto-industrije: Jedna industrija koja se obično zaboravi, a uveliko koristi eSIM tehnologiju je auto-industrija. Nedavna istraživanja pokazuju da će više od 90% novih automobila imati u jednom ili drugom obliku, povećanu sposobnost povezivanja, što će poboljšati postojeće funkcionalnosti WiFi i Bluetooth tehnologija u automobilu. M2M (to Machine to Machine) tehnologije u ovoj industriji može postati „sila“ mnogo veća od telekomunikacione industrije, gurajući promenu koju mobilni operatori neće moći lako da zaustave.

Ubrzavanje razvoja Internet of Things – IoT: Nedavno obavljena studija proizvođača korisničke opreme pokazala je odbojnost mobilnih operatora da primene novu tehnologiju, jer će ona definitivno  ubrzati razvoj IoT i omogućiti kompletnu povezanost svakog domaćinstva sa internetom.

Kada će biti dostupne na tržištu?

Trenutno su kompanije oprezne kada se radi o datumu „lansiranja“. Eksperti iz oblasti mobilnih uređaja i tehnologija smatraju da je najrealnije očekivati njihovu pojavu krajem 2017 ili početkom 2018. godine

Za sada se može potvrditi da je trenutni prioritet rad na tehničkim specifikacijama. Ipak, veliki mobilni operatori i tehnološke kompanije ne gube vreme. Naime, već je poznato da Apple i Samsung pregovaraju sa australijskim mobilnim operatorima o budućoj prodaji uređaje sa eSIM, a Microsoft, Intel i ostale relevantne IT kompanje su uveliko u procesu istraživanja i testiranja tehnologije.

Iz svega se može zaključiti da će „tempo“ standardizacije i dostupnosti na globalnom nivou odlučiti i diktirati dve komanije, Apple i Samsung.

eSIM je već realnost

Mobilni operatori neće imati drugog izbora nego da se prilagode i priznaju superiornost eSIM kartice. Živimo u eri u kojoj će mobilni operatori „prodavati“ sve veću i veću količinu interneta. Kako bi se ovaj proces pojednostavio, mobilnim operatorima je neophodan alat, a taj alat može da bude upravo  eSIM tehnologija.

eSIM je najveća revolucija koja očekuje mobilne operatore od njihovog postojanja. Nakon 20 godina primene, plastični SIM odlazi u zaborav, a naša deca će se pitati zašto smo uopšte ikada imali plastične SIM kartice.

Zanimljivo je uporediti i ove nove tendencije sa tendencijama u Srbiji. Naime, dok u svetu pokušavaju da SIM karticu prilagode kretanjima 21. veka, u Srbiji se donosi novi zakon koji predviđa obaveznu registraciju pripaid SIM korisnika. Dakle, vrlo brzo ćemo u Srbiji imati paradoksalnu situaciju, da najveći kočničar napretka neće biti operatori uplašeni za svoje „utabane“ biznis modele, nego država sa svojim propisima.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*