Eurostat: 63% internet korisnika u EU aktivno na društvenim mrežama

EU

Eurostat: 63% internet korisnika u EU aktivno na društvenim mrežama Eurostat: 63% internet korisnika u EU aktivno na društvenim mrežama

Eurostat je u julu objavio interesantne podatke koji se odnose na onlajn navike građana u EU. Eurostat publikacija „Digitalna ekonomija i informaciono društvo“ („Digital Economy & Society in EU“, Edition 2017) tako navodi da su najčešće onlajn aktivnosti korisnika interneta u EU: slanje i prijem elektronske pošte (86%), pretraga informacija (80%), čitanje informativnih sadržaja (70%) i aktivnosti na društvenim mrežama.

Pod „aktivnostima na društvenim mrežama“, Eurostat podrazumeva kreiranje profila, objavljivanje postova ili druge vrste aktivnosti na društvenim mrežama. Ove aktivnosti su sa 53% u 2016. porasle na 63% u 2017. godini. Države čiji su internet korisnici najaktivniji u EU po tom pitanju su Mađarska (83%) i Malta (82%). Takođe, interesantno je da se porast interesovanja internet korisnika za društvene mreže (i društvene medije) oslikava i na poslovne aktivnosti.

Eurostat tabela: Aktivnosti korisnika na društvenim mrežama u populaciji od 16 do 74

Mladost korisnika određuje onlajn navike

Eurostat navodi da je „omiljena“ onlajn aktivnost mladih internet korisnika upravo vezana za korišćenje društvenih mreža jer brojka iznosi oko 88% u populaciji između 16-24 godine. Sa druge strane, korisnici u starosnoj grupi između 65 i 74 godine najviše koriste internet radi informisanja (64%) i radi pretrage informacija koje se odnose na zdravlje, a aktivnosti na društvenim mrežama su ispod 50%.

Mladi korisnici u Belgiji, Danskoj i Mađarskoj su rekorderi u korišćenju društvenih mreža (97%), a korišćenje društvenih mreža u starijoj populaciji je širom EU uglavnom ispod 50%, izuzev  Belgije (56%), Mađarske (55%), Malte (51%) i Portugalije (50%).

Korišćenje društvenih mreža u poslovne svrhe

Izveštaj Eurostat ukazuje i na to da se poslovna zajednica prilagođava promenama „onlajn navika“ korisnika interneta, navodeći da se kompanije sve više odlučuju da koristi „društvene medije“ u poslovne svrhe. Tako je oko 46% intervjuisanih kompanija (koje imaju „internet“ prisustvo) odgovorilo da su u 2016. godini koristili makar jednu društvenu mreža za potrebe marketinga. Najčešće su bile u pitanju društvene mreže poput Facebook, Linkedin ili Xing (oko 43%), a potom i platforme za deljenje multimedijalnih sadržaja poput YouTube, Flickr ili Picasa (oko 15%), kao i blogovi i mikro blogovi (oko 14%).

Malta je rekorder i po broju biznisa koji koristi društvene mreže za potrebe marketinga (oko 73%), biznis korisnici interneta u Holandiji najviše koriste platforme za deljenje multimedijalnih sadržaja (27%), a blogove i mikro blogove koriste biznisi u UK (39%).

Kao najčešći pominjani razlozi za korišćenje društvenih medija su poboljšanje slike javnosti o proizvodu ili usluzi, svojevrsno „istraživanje tržišta“ kroz komunikaciju sa korisnicima i „regrutovanje“ zaposlenih.

Eurostat tabela Upotreba društvenih medija u poslovne svrhe:

Targetirano oglašavanje kao pravi put za uticaj na korisnike

Najpopularniji vid plasmana oglasne poruke je targetirani marketing, koji je, opet, najzastupljeniji na Malti (47% biznisa koji imaju internet prisustvo), a slede Švedska (42%) i Danska (40%). Oglasne tehnike targetiranog marketinga koje se koriste su: kontekstualni marketing (78% biznisa sa internet pristupom koji su se oglašavali u 2016. godini), geo-targetirani marketing (30%), bihevioralni marketing (27%) i druge tehnike (35%).

Targetirani marketing je vrsta oglašavanja koja podrazumeva fokus na određene ciljne grupe kod plasmana oglasne poruke, a popularizovano je razvojem interneta, a naročito društvenih mreža. Postoji nekoliko vrsta targetiranog marketinga, poput kontekstualnog marketinga (kod kojeg se oglasna poruka prilagođava sadržajima kojima korisnik pristupa na internetu), geo-targetirani marketing (kod kojeg se ciljna grupa bira po osnovu lokacije korisnika), bihevioralni marketing (koji se bazira na beleženju onlajn navika korisnika putem primene cookies ili slične tehnologije.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*