Evropska komisija pokreće postupak protiv Hrvatske, Belgije i Slovačke

EU

Evropska komisija kažnjava 3 članice Evropska komisija pokrenula postupak protiv Hrvatske, Belgije i Slovačke

Evropska komisija je 13. jula saopštila da će pokrenuti postupak protiv tri države članice (Hrvatska, Belgija i Slovačka) pred Evropskim sudom pravde zbog kašnjenja u implementiranju Direktive 2014/61/EU o merama za smanjenje troškova u postavljanju širokopojasne infarstrukture.

Evropska komisija je, između ostalog, navela da pomenute države članice nisu ponudile adekvatan nacrt mera kojima će se direktiva implementirati, niti su ponudile realni vremenski okvir u kom će se to dogoditi. Kako nisu donele sve potrebne propise u roku, niti su o tome obavestile Evropsku komisiju, države članice su postupile suprotno članu 13. Direktive.

Ugovor o funkcionisanju EU predviđa da je Evropska komisija ovlašćena da zatraži donošenje odluke o novčanim kaznama od Evropskog suda pravde, ako države članice ne implementiraju određenu direktivu u predviđenom roku. Pored toga, kod određivanja iznosa novčane kazne uzima se u obzir dužina trajanja povrede i njena ozbiljnost.

Direktiva 2014/61/EU

Direktiva 2014/61/EU ima za cilj da u EU smanji troškove koji se odnose na postavljanje telekomunikacione infrastrukture potrebne za pružanje usluge pristupa internetu velikih brzina. Ovaj dokument propisuje mere koja se odnose višestruku upotrebu postojeće fizičke infrastrukture (vodovi, stubovi, tornjevi is l.) i međusektorsku koordinaciju građevinskih radova, koje imaju za cilj da doprinesu efikasnijoj upotrebi infrastrukture. Takođe, implementacija ove direktive je važna i za uspostavljanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU, ali i generalno za obezbeđivanje uslova da što veći broj stanovnika EU ima pristup internetu velikih brzina.

Jedinstveno digitalno tržište je platforma koja ima za cilj da ukloni barijere koje se odnose na korišćenje svih blagodeti digitalnog doba. U tom cilju se teži stvaranju pogodnog regulatornog okruženja radi obezbeđivanja osnovnog principa unije – slobodan protok protok dobara, ljudi, usluga i kapitala i širenje tog principa na „onlajn“ sferu.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*