Hybrid Broadcast Broadband TV – HbbTV: TV za budućnost

srbija

HbbTV

Foto: Tina Rataj-Berard

HbbTV je tehnologija koja na TV uređaju kombinuje uslugu emitovanja sa uslugama dostupnim preko interneta. HbbTV omogućava tzv. „hibridne medijske usluge“, koje kombinuju radiodifuznu medijsku uslugu (linearnu uslugu televizije) sa dodatnim uslugama koje se pružaju putem interneta, a koje će biti primljene i prikazane na televizoru. Ovakva usluga omogućava visok stepen interakcije gledaoca sa programom, pa tako, na primer, osim što gledate reklamu za auto, možete da zakažete i probnu vožnju, i to prostim klikom na određeno dugme na daljinskom upravljaču.

Skoda HbbTV commercial

First HbbTV interactive TV commercial in Slovenia made by Castoola team. (www.castoola.com)

Video: promo Škoda Izvor: Castoola TV/YouTube

Novi tehnološki pristup staroj dobroj televiziji

Televizija danas zauzima mesto najrasprostranjenijeg i najuticajnijeg informativnog medija, a pored toga nudi i veliki broj zabavnih žanrova, filmova, serijskog programa, muzičkih emisija i sl. Nakon prvih komercijalno dostupnih TV uređaja kasnih 20-ih godina, TV je postajala sve popularnija, sa poboljšanjima koja su se odnosila na formu, kvalitet slike i upotrebljivost.

U doba interneta, komunikacione mogućnosti su porasle do neslućenih razmera. Ipak, to ne znači da treba napustiti stare kanale komunikacije u potpunosti. Upravo HbbTV predstavlja standard koji omogućava spajanje televizije i interneta, i izvesno „obogaćivanje“ tradicionalne televizije novim funkcijama. Sa HbbTV, kompanije, programeri, operatori i druge zainteresovane strane imaju neverovatne mogućnosti za uvođenje novih i širenje postojećih TV sadržaja ali i reklama.

Sam pojam HbbTV odnosi se na industrijski standard i promotivnu inicijativu za usklađivanje  različitih (broadcast, broadband) načina dostavljanja sadržaja krajnjim korisnicima. Članovi konzorcijuma, organizacije koja definiše i promoviše ovu tehnologiju, su vodeći proizvođači potrošačke elektronike, proizvođači softvera, ali i pružaoci usluge TV sadržaja.

Kako HbbTV kombinuje internet i televiziju?

Kombinacija interneta i televizije se omogućava slanjem dodatnih podataka uz TV signal koji pokreću odgovarajuću aplikaciju za pristup sadržaju dostupnom preko interneta.

Kada televizor korisnika podržava HbbTV i operator emituje aplikaciju koja je uvezana za to emitovanje, korisnik će videti u uglu ekrana “poziv na akciju”, najčešće označen kao logo koji prikazuje crveno dugme, obaveštavajući korisnika da je aplikacija dostupna za pokretanje. Osnovni princip zasniva se na pritisku crvenog dugmeta, koji izvršava radnje definisane na kanalu na određenim pristupnim tačkama tokom programa. Suštinski, radi se o korišćenju koje je jako slično korišćenju teleteksta. Za pristup i upravlajnje aplikacijama koristi se daljinski uravljač.

Aplikacija može pružati dodatne informacije o programu (npr. sportsku statistiku), prikazati programski vodič sa mogućnošću promene kanala ili omogućiti meni sa pristupom dodatnom vidu programiranja. Pored toga, postoji mogućnost da se ostvari stvarana interakcija, npr. učestvovanje u višekorisničkim kvizovima gde jedan korisnik igra protiv drugih gledaoca HbbTV-a. Nove verzije podržavaju interakciju putem mobilnog uređaja, kao što je mobilni telefon ili tablet. Takođe, najnovijom specifikacijom verzije 2.0. koriste se napredne tehnologije HTML5, HEVC za prenos video signala i TTML za prenos titlova preko širokopojasnih mreža.

Olympic Games Live Streaming

Uploaded by HbbTVconsortium on 2013-07-11.

Primer primene HbbTV kod prenosa sportskih događaja

Izvor: HbbTV Consortium

HbbTV dostupan je na satelitskim, kablovskim i zemaljskim DVB mrežama, a specifikaciju su prihvatili ETSI (TS 102 796) i EBU. HbbTV standard podržava više od 90% svetskih proizvođača TV uređaja i jedini je standard koji omogućava direktnu vezu između linearnog programa i nelinearnog sadržaja.

Dostupnost usluge

Prema podacima HbbTV konzorcijuma, ova usluga je, kao redovna dostupna u 25 zemalja.

Vodeći evropski distributeri TV sadržaja su do sada uglavnom već pokrenuli usluge za krajnje korisnike zasnovane na HbbTV-u (bilo kao pilot projekte ili kao komercijalne usluge), pa je razvijeno preko 300 aplikacija koje su dostupne na HbbTV platformi.

Tehnologija usluge

Sam sistem funkcioniše tako što hibridni terminal može istovremeno da bude povezan sa dve mreže: radiodifuznom (broadcast) i širokopojasnom (broadband) mrežom. Radiodifuzna mreža (DVB-s, DVB-C, ili DVB-T) omogućava vezu sa hibridnim terminalom preko koga može primiti standardni radiodifuzni audio i video sadržaj (linearne TV programe) i dodatne podatke HbbTV aplikacije kao i informacije o signalizaciji HbbTV aplikacije. U slučaju da terminal nije povezan na širokopojasnu mrežu, njegova veza sa radiodifuznom mrežom omogućava mu da primi određene aplikacije. Ova mogućnost može se primeniti na korisnike koji nemaju TV prijemnike povezane sa širokopojasnim mrežama, ali i pored toga mogu primati HbbTV aplikacije bez interaktivnih funkcija. S druge strane, signalizacija „stream events“ podataka u aplikaciji moguća je preko radiodfuzne mreže.

Tehnologija HbbTV

Tehnologija HbbTV 

Izvor: telekomunikacije.net

„Stream events“ su dostupni u HbbTV i sastoje se od malih paketa podataka koji se mogu prenositi sinhrono sa programskim signalom i dozvoljavaju vremeski tačne podatke koje treba preneti npr. pitanja i odgovori za interaktivnu kviz emisiju.

Standardi

Jedna od glavnih prednosti ove tehnologije je u tome da se standardna specifikacija uglavnom zasniva na postojećim i dobro poznatim standardima. Kao rezultat ovakvog pristupa, troškovi razvoja su značajno niži, a vreme da tehnologija bude zastupljena na tržištu neuporedivo brže.

HbbTV se zasniva na tri postojeća standarda: CE-HTML koji definiše osnovne funkcije pretraživača za HbbTV, specifikaciju Open IPTV Forum koji pruža interfejs ka DVB platformama i DVB standard za signalizaciju i prenos koji definiše signalizaciju aplikacija koja će biti pokrenuta u okviru određenih TV usluga u odgovarajućim DVB multipleksima.

Zašto je HbbTV zanimljiv korisnicima?

Osnovne prednosti platforme se odnose na različite tipove usluga koje su dostupne uz linearnu televiziju, na primer:

  1. usluga direktnog upućivanje na radiodifuzni program npr. catch-up usluga u okviru koje bilo koji propušteni program može da se naknadno odgleda,
  2. usluge sa indirektnom vezom ka radioifuznim programom npr. web sajtovi pružaoca TV sadržaja ili njihovim komercijalnim Video on Demand portalima, odakle TV programi mogu biti unapred sačuvani,
  3. usluge koje nisu povezane sa radiodifuznim uslugama ali sadrže audio-vizuelne medijske usluge, npr. sadržaj sa “YouTube”,
  4. usluge koje nemaju veze sa radiodifuznim uslugama niti sadrže pokretne slike npr. Elektronske novine, društvene mreže, on-line galerije slika, portali sa igricama ili telekomunikacione usluge,
  5. ponude za TV prodaju, delimično sa funkcijom naručivanja na televiziji.

U zemljama koje su započele sa novom uslugom bilo da se radilo o zemaljskoj digitalnoj televiziji, satelitskoj ili kablovskoj televiziji ova nova multimedijalna usluga jako povećava gledanost televizije. U zemlji poput Srbije, gde je gledanost televizije i dalje među višim u Evropi, može se očekivati da će nova tehnologija naići na pogodno tle.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*