ITU objavio ICT Fact & Figures za 2017

srbija

ICT F&F ITU ITU objavio ICT Fact & Figures za 2017

Foto: Promo Izvor: ITU

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) objavila je novi Izveštaj o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) na globalnom nivou za 2017. godinu (ICT Facts & Figures 2017), a koji prezentuje ključne telekomunikacione/IKT indikatore, uključujući podatke o mobilnim pretplatnicima, upotrebi Interneta, fiksnim i mobilnim širokopojasnim uslugama, broju domaćinstava sa pristupom Internetu itd.

830 miliona mladih u 104 zemlje koristi internet

Izveštaj pokazuje da je čak 830 miliona mladih ljudi (u populaciji od 15 do 24 godine) prisutno na mreži, što je  više od 80% ukupne populacije mladih (posmatrano na uzorku u 104 razvijene zemlje). Međutim, situacija je drugačija u nerazvijenim zemljama gde je taj procenat znatno niži.

null

null

Procene o procentu mladih koji koriste internet u populaciji između 15 i 24 godine na svetskom nivou (Izvor: ITU)

Globalni napredak u pogledu pristupa (širokopojasnom) internetu

Izveštaj pokazuje da je postignut napredak u povećanju dostupnosti širokopojasnih mreža. Razvijena telekomunikaciona infrastruktura je jedan od osnovnih parametara za definisanje konkurentnosti jedne ekonomije, ali i za privlačenje stranih investitora, te je i osnovni preduslov za digitalnu povezanost.

Jedan od značajnijih nalaza izveštaja ITU je da je procenat mobilnih širokopojasnih pretplatnika rastao za više od 20% po godini u prethodnih 5 godina, a očekuje se da će ih do kraja ove godine biti čak 4,4 milijarde. U periodu od 2012. do 2017 godine, manje razvijene zemlje su imale najveći rast mobilnih širokopojasnih pretplatnika, ali i sa tim velikim rastom ove zemlje nisu prešle 23% na 100 stanovnika.

Broj fiksnih širokopojasnih pretplatnika porastao je za 9% u poslednjih 5 godina, sa novih 330 miliona pretplatnika. Najveći rast zabeležen je u Kini, čiji građani čine 80% svih pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa sa brzinama od 10 Mbit/s ili više.

Cene mobilnog širokopojasnog pristupa, kao procenat bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, smanjile su se za polovinu između 2013 i 2016 godine.

Zaključak ITU: Mobilni širokopojasni pristup je isplatljiviji nego fiksni širokopojasni pristup.

Digitalni jaz između polova

Iako je smanjena razlika između polova u pogledu korišćenja Interneta u većini regiona od 2013. godine, u 2/3 zemalja širom sveta, udeo muškaraca korisnika interneta ostaje i dalje veći nego udeo žena. U 2017. godini 50,9 % korisnika Interneta na svetskom nivou predstavljali su muškarci.

Zanimljivo je da je, suprotno od globalnih trendova, udeo žena koje koriste Internet veći od udela muškaraca u  Severnoj i Južnoj Americi.

Prihodi od telekomunikacionih usluga

Svetski prihodi od telekomunikacionih usluga opali su za 4%, odnosno sa 2 biliona u 2014. godini na 1,9 biliona u 2015. godini. Razvijene zemlje, koje obuhvataju 83 % svetske populacije, dostigle su 39% svetskih prihoda telekomunikacionih usluga.

Kretanje prihoda od telekomunikacionih usluga od 2007-2015 u državama sveta u odnosu na njihovu razvijenost (Izvor: ITU)

Uticaj IKT na svetske ciljeve održivog razvoja

Izveštaj ITU pokazuje da razvoj IKT i dalje ima značajnu ulogu u postizanju Svetskih ciljeva održivog razvoja.

Svetski ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) se odnose na 17 ciljeva zasnovanih na uspehu Milenijumskih ciljeva razvoja, uključivanjem novih oblasti delovanja poput klimatskih promena, ekonomske nejednakosti, inovacije, održive potrošnje, mira i pravde. Ciljevi su međusobno povezani i često ključ uspeha jednog cilja podrazumeva rešavanje pitanja koja su vezana za drugi cilj.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*