Izveštaj o pokrivenosti mobilne telefonije

srbija

Pokrivenost mobilnim signalom Pokrivenost signalom mobilne telefonije u Republici Srbiji u 2016

Izveštaj o pokrivenosti mobilne telefonije operatora Telekom Srbija, Telenor i VIP u Republici Srbiji objavljen je od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) sa podacima na dan 31.12.2016. godine.

Predmet izevštaja jeste porkivenosti teritorije i stanovništva Republike Srbije signalom mobilne telefonije operatora Telekom Srbija, Telenor i VIP po tehnologijama 2G/3G/4G i uporendni prikaz mapa pokrivanja.

Iz izveštaj o pokrivenosti teritorije i stanovništva Republike Srbije signalom mobilne telefonije izdvajamo da Telekom Srbija, Telenor i VIP pokrivaju mrežom druge generacije (2G – koja prvenstveno služi za prenos usluge govora) preko 99% stanovništa, mrežom treće generacije (3G- koja služi za prenos podataka i usluge govora) preko 95% stanovništva, dok je precenat porkivenosti mrežom četvrte generacije (4G – koja služi za prenos podataka i usluge govora VoLTE*) sva tri operatora preko 50% stanovništva.

Ukupan broj aktivnih baznih stanica u Republici Srbiji prema tehnologijama po operatorima (podaci iz Izveštaja o pokrivenosti)Ukupan broj aktivnih baznih stanica

Za detaljniji prikaz pokrivanja signalom mobilne telefonije po tehnologijama operatora Telekom Srbija, Telenor i VIP u izveštaju RATEL-a možete pronaći i mape pokrivanja operatora sa navedenim nivoima pokrivanja (zadovoljavajuće/dobro/odlično pokrivanje).

*VoLTE (Voice over LTE) – predstavlja prenos govorne usluge preko preko mobilne tehnologije LTE. Prema zvaničnim podacima sva tri operatora u Republici Srbiji još uvek ne pružaju uslugu govora preko LTE tehnologije već isključivo preko mreža druge i treće generacije.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*