Model Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

srbija

Model Zakona o o zaštiti podataka o ličnosti Model Zakona o o zaštiti podataka o ličnosti

U Beogradu je 28. juna u organizaciji Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) i kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održana panel diskusija posvećena novom Modelu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je kancelarija Poverenika pripremala u periodu od marta do juna 2017. godine i izazovima u primeni postojećeg pravnog okvira u oblasti zaštite ličnih podataka sa kojima se suočava poslovna zajednica.

Najviše diskusije je bilo povodom pitanja da li određene procedure predstavljaju nesrazmerno birokratsko breme za poslovne subjekte, pa se, između ostalog, debatovalo o tome da li je Srbija spremna da napusti koncept prethodnog obaveštavanja Poverenika o početku obrade ličnih podataka, da li treba na snazi da ostane sistem dozvola kod iznošenja podataka u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope broj 108, i to da li neke nove obaveze predviđene Modelom zakona, kao što je donošenje internog akta o zaštiti podataka o ličnosti, predstavljaju dodatno nepotrebno opterećenje za poslovnu zajednicu.

Opšti zaključak skupa je da, bez obzira na određena neslaganja oko pojedinih obaveza, Model zakona predstavlja dobru polaznu osnovu, budući da kao uzor uzima novu Opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti u EU, te da sadašnji Zakon, koji datira još iz 2008. godine ne može da adekvatno odgovori na sve izazove koje moderna tehnologija i praksa nameću u ovoj oblasti.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti 379/2016 (GDPR) stavlja van snage dosadašnju Direktivu 95/46/EC, a u EU počinje da se primenjuje od 25. maja 2018. godine. Osnovni cilj ovog pravnog dokumenta je omogućavanje najvišeg stepena zaštite ličnih podataka i uklanjanje birokratskih barijera za slobodan prekogranični protok ličnih podataka između zemalja članica EU, a uvodi brojne novine u sistem zaštite ličnih podataka kao što su: ekstrateritorijalna primena, veće novčane kazne za neizvršavanje obaveza (čak do 20 miliona evra ili 4% godišnjeg globalnog prometa), sistematičnije definisanje prava lica čiji su podaci, preciziranje obaveza rukovaoca, uvođenje službenika za zaštitu podataka u određenim kompanijama itd.

Miloš Stojković iz advokatske kancelarije Živković Samardžić, koji je i predsedavajući AmCham regulatorne grupe za digitalnu ekonomiju, je u ime Amcham istakao da AmCham kompanije pozdravljaju Model zakona Poverenika i smatraju da se radi o koraku u dobrom pravcu ka usvajanju modernih zakonskih rešenja koja se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, ali i da postoji prostor za dodatna poboljšanja i fleksibilizaciju, tj. za nalaženje balansa između nesmetanog odvijanja poslovne aktivnosti i najveće moguće zaštite ličnih podataka.

Poverenik Rodoljub Šabić je sa druge strane, istakao da diskusija pokazuje na apsolutnu neophodnost izmene postojećeg zakona, i to što pre, kako bi se adresirali problemi koji su se javili u skoro desetogodišnjoj primeni zakona. Istakao je i to da je Model zakona maksimalno usklađen sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU, uz uvažavanje činjenice da Srbija nije članica EU, i predstavlja dobar osnov za donošenje novog zakona.

Tvit Poverenik telekomunikacije

AmCham je u saopštenju za medije, povodom ovog događaja, između ostalog, istakla da već više od dve godine ukazuje na anahronost postojeće regulative i potrebi da se ona izmeni na način da bude usklađena sa EU pravilima u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te je naglasila veliki značaj koji donošenje novog zakona ima.

Američka privredna komora u Srbiji – AmCham okuplja preko 190 kompanija u Srbiji, a osnovni cilj ove organizacije je kreiranje i poboljšanje poslovnog okruženja u kome posluju domaće kompanije, što se, između ostalog odnosi i na unapređenje postojeće pravne regulative.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*