Nova cena terminacije poziva u mobilnim mrežama (MTR Srbija)

srbija

RATEL logo

RATEL je nedavno doneo rešenje kojim se reguliše cena terminacije poziva u mobilnoj mreži MTR Srbija (mobile termination rate), u vrednosti od 1.43 dinara po minutu, a počevši od 1. januara 2018.

Šta je cena terminacije poziva?

Cena terminacije poziva u mobilnoj mreži (MTR) predstavlja cenu koju operatori mobilne usluge naplaćuju svim ostalim operatorima (fiksnih, mobilnih, VoIP) za uspostavljanje veze sa njihovim korisnicima i koja se naplaćuje po minutu razgovora.

Na primer, ako mobilni korisnik operatora Telekom Srbija zove mobilnog korisnika operatora VIP-a, tada je  Telekom Srbija dužan da za svaki minut razgovora njegovog korisnika sa korisnikom VIP-a, plati VIP-u 1,43 rsd/min.

RATEL primenio „Bencmhark“ metod

Cena terminacije poziva u mobilnoj mreži određena je po principu tzv. „Benchmarking“, ili jednostavnije, upoređivanjem cena koje imaju zemlje u regionu. Naime, RATEL je do gornje cifre došao tako što je „izvukao“ prosečnu cenu terminacije poziva.

Cena terminacije poziva za Srbiju primenom „benchmarking“ metoda je određena na 1.20 evro centi po minutu, što odgovara iznosu od 1.43 RSD. Radi se o nacionalnom MTR, što znači da se odnosi na uzajamne odnose operatora u Srbiji. To konkretno znači da se ova „tarifa“ ne odnosi na međunarodne operatore, kod kojih je cena terminacije u mrežama domaćih operatora višestruko veća (30 RSD/min).

Simetrična cena terminacije

RATEL u Srbiji primenjuje simetričnu cenu terminacije, što znači da je svim operatorima nezavisno od njihovog tržišnog učešća propisana jedinstvena cena. Postoji i asimetrična cena terminacije koja se bazira na principu „vezanosti“ veličine tržišnog učešća sa cenom. Kod tog sistema, koji je inače retkost (od evropskih zemalja primenjuju ga Albanija, Švajcarska, Kipar i Turska), operatori sa manjim tržišnim učešćem ostvaruje veću cenu terminacije u njihovoj mreži, a operator sa većim tržišnim učešćem ostvaruje manju cenu.

Postupak regulacije cene terminacije poziva

Po Zakonu o elektronskim komunikacijama, RATEL je ovlašćen da definiše tzv. ex ante tržišta, odnosno tržišta za koja postoji potreba za prethodnom regulacijom, budući da na njima ne postoji efektivna konkurencija.

Cena terminacije poziva u Srbiji od 2016

Kada RATEL utvrdi da na nekom tržištu nema konkurencije, određuje operatora sa značajnom tržišnom snagom (ZTS) i ustanovljava mu tzv. regulatorne obaveze.

Tako je određeno da su oba veleprodajna tržišta terminacije poziva u (u javnoj i u mobilnoj mreži) tržišta prethodne regulacije. Što se tiče tržišta terminacije poziva u mobilnoj mreži, za ZTS su proglašena sva tri operatora (Telekom, Telenor i VIP), a među njihovim regulatornim obavezama se nalazi i tzv. obaveza kontrole cena, odnosno fiksiranje MTR.

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*