Novi kvartalni izveštaj: LTE u ekspanziji

RATEL objavio izveštaj o pokrivenosti Srbije signalom mobilne telefonije u drugom kvartalu 2017. godine.

srbija

LTE u ekspanziji

Foto: Jingyi Wang

Izveštaj pokazuje da preko 90% građana Srbije koji koriste Telenor i VIP usluge imaju mogućnost korišćenja LTE tehnologije. Telekom Srbija sledi sa takođe značajnih 77% pokrivenosti LTE signalom stanovništva Republike Srbije.

Tabela pokrivenosti 4G RATEL Q2 2017Procenat pokrivenosti signalom mobilne telefonije zaključno sa krajem juna 2017

Izvor: RATEL

Šta znači preko 90% pokrivenost LTE signalom za Republiku Srbiju

Ако se uporede rezultati pokrivenosti LTE iz prvog i drugog kvartala 2017. godine, uočljivo je da su sva tri operatora značajno povećali investicije, što će pokazati i pregled tržišta elektronskih komunikacija za 2017. godinu.

Moglo bi se reću da povećanje investicija u razvoj mreže mobilnog širokopojasnog pristupa ukazuje na izvesnu konsolidaciju tržišta. Dalji razvoj infrastrukture je preduslov i za razvoj digitalne ekonomije, a može da pokrene i razvoj ostalih grana privrede.

Po podacima RATEL-a, ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija su u 2016. godini iznosile 32,3 milijarde dinara, odnosno 4,9 posto niže nego 2015 . Najviše je investirano u mobilnu telefoniju (11,1 milijardi dinara) i mreže za distribuciju medijskih sadržaja (8,7 milijardi dinara), što u zbiru čini 61,3 posto ukupnih investicija u 2016. godini u sektoru telekomunikacija.

Šta znači preko 90% pokrivenost LTE signalom za građane?

Povećanje mogućnosti mreže je bitan preduslov za njeno iskorišćavanje. Međutim, faktička iskorišćenost pogodnosti LTE će zavisiti od kreiranja „korisničke osnove“, odnosno od toga koliko će biti telefonskih uređaja koji su kompatibilni sa ovom tehnologijom.

Očekuje se da će nakon investiranja u 4G mrežu operatori stimulisati i kupovinu 4G mobilnih telefona kako bi u što kraćem roku povećali penetraciju LTE mobilnih telefona u Srbiji popunili veliki kapacitet koji donosi 4G bazna stanica.

Dakle, građani bi morali da:

  • imaju 4G mobilni uređaj i 4G SIM karticu operatora mobilne usluge,
  • podese svoj 4G mobilni uređaj tako da radi u LTE mreži,
  • instaliraju verziju softvera na svom 4G telefonu koja je prilagođena za rad u Srbiji.

Pogodnosti ove tehnlogije se svode na to da će se mobilni širokopojasni pristup internetu, u pogledu brzina postepeno približiti širokopojasnom pristupu preko kabla.

Više informacija o pokrivenosti signalom 4G u novom izveštaju RATEL-a:

null

null

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*