Pregled tržišta Q4 2016

srbija

Pregled tržišta četvrti kvartal

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) objavila je pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji za četvrti kvartal (Q4) 2016 godinu.

Pregled tržišta predstavlja nastavak postupka anlize tržišta elektronskih komunikacija na kvartalnom nivou koji je RATEL započeo u 2016. godini.

Izdvajamo grafički pregled tržišta operatora elektronskih komunikacionih mreža i usluga prema broju korisnika u četvrtom kvartalu 2016. Godine

  • Javne mobilne telekomunikacione mreže i usluge

Pregled tržišta Mobilne usluge

  • Internet usluge

Pregled tržišta Internet usluge

  • Distribucija medijskih sadržaja (*)

Pregled tržišta Distribucija medijskog sadržaja

Detaljne podatke o pregledu tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji za 2016. godinu možete pronaći na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

* Nakon prijave koncentracije podnete od strane operatora SBB, Komisija za zaštitu konkurencije je Rešenjem od 13.marta 2017 godine dozvolila koncentraciju operatora SBB i IKOM pod posebnim uslovima i rokovima za njihovo izvršenje.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*