RATEL: Rast prihoda od telekomunikacija u 2016. godini

srbija

RATEL: Rast prihoda od telekomunikacija u 2016. godini

Foto: Daria Nepriakhina

RATEL je nedavno objavio da Pregled tržišta elektronskih komunikacija u 2016. godini pokazuje rast prihoda od delatnosti telekomunikacija. Ove podatke RATEL je izneo nakon analize informacija koje mu dostavljaju operatori elektronskih komunikacionih mreža i usluga registrovanih u Srbiji.

RATEL je od 2005, pa zaključno sa 2015. objavljivao godišnji Pregled tržišta elektronskih komunikacija. Taj dokument  predstavlja sumarni prikaz stanja tržišta elektronskih komunikacija u Srbiji, sortiran po različitim oblastima, mrežama i uslugama.

Pregled tržišta za 2016. godinu nije još javno dostupan, ali se delovi ovog pregleda mogu naći i u Izveštaju o radu RATEL-a za 2016:

null

null

Pregled tržišta u brojkama

Od delatnosti telekomunikacija je u 2016. godini ostvaren  ukupan prihod od oko 189,4 milijardi dinara, što predstavlja rast od 0,96% u odnosu na prethodnu godinu (u 2015: 187,6 milijardi dinara), a najprofitabilnije su i ove godine bile usluge mobilne telefonije sa 59% od ukupnih prihoda od telekomunikacija (2015: 58,3%).

U bruto društvenom proizvodu Srbije prihodi od telekomunikacija su u posmatranoj godini imali udeo od 4,51% (u 2015: 4,72%).

U sektor je 2016. godine investirano 32,3 milijarde dinara, što je za 4,9% niže nego prethodne godine (2015: 276 miliona evra). Najviše je investirano u mobilnu telefoniju 11,1 milijardi dinara (u 2015: 106,8 miliona evra) i mreže za distribuciju medijskih sadržaja 8,7 milijardi dinara (u 2015: 77,14 miliona evra).

Operatori telekomunikacionih usluga

Ukupan broj registrovanih operatora elektronskih komunikacionih usluga na dan 31.12.2016. godine iznosi 488. Najveći broj operatora je prisutan u oblasti pružanja usluge pristupa internetu, a najmanji kod usluga multipleksiranja i distribucije, kao i usluga telefonskog imenika.

Pregled tržišta: Operatori mreža i usluga

Tabela: Broj operatora po uslugama Izvor: ratel.rs

Operatori telekomunikacionih mreža

Ukupan broj registrovanih operatora elektronskih komunikacionih mreža na dan 31.12.2016. godine iznosi 318.

Tabela: Broj operatora po mrežama Izvor: ratel.rs

Pad broja korisnika mobilne telefonije, rast broja korisnika fiksnog interneta

Penetracija korisnika mobilne telefonije u 2016 godini je 128% što predstavlja pad u odnosu na 2015 godinu kada je iznosila 129,38%.

Istovremeno, Pregled tržišta pokazuje da je broj pretplatnika fiksnog pristupa internetu zabeležio rast od oko 10% u odnosu na prethodnu godinu, tako da je penetracija korisnika fiksnog širokopojasnog pristupa internetu u 2016. godini iznosi 58%.

Prihodi RATEL-a

RATEL je u 2016 godini ukupno prihodovao 1,88 milijardi dinara (oko 15 miliona evra), dok su rashodi iznosili 823 miliona dinara (6,6 miliona evra).

RATEL logo

Foto: Promo Izvor: ratel.rs

Po Zakonu o elektronskim komunikacijama razlika između prihoda i rashoda (oko 8,4 miliona evra) se uplaćuje u državni i pokrajinski budžet (srazmerno prihodu ostvarenom na teritoriji AP Vojvodina).

Taj „višak“ je namenjena za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva i uplaćuje se na posebne račun koji čine tzv. budžetski fond, na državnom ili pokrajinskom nivou.

Planovi u tekućoj godini

Podsetićemo, RATEL je za 2017. godinu definisao plan u 10 tačaka:

  1. Unapređenje infrastrukture sistema za monitoring spektra
  2. Izgradnja sistema senzora za merenje nejonizujućeg zračenja
  3. Novi ciklus analiza tržišta iz oblasti elektronskih komunikacija
  4. Primena novog troškovnog modela
  5. Izrada novog Plana namene radiofrekvencijskih opsega i pratećih planova raspodele
  6. Kampanja uporednog merenja parametara kvaliteta u mrežama mobilnih operatora (benchmarking)
  7. Primena i sprovođenje novih zakona iz oblasti elektronskih komunikacija, poštanskih usluga i informacione bezbednosti
  8. Uspostavljanje Nacionalnog CERT-a
  9. Prva faza izrade atlasa telekomunikacione infrastrukture u Srbiji
  10. Izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija elektronskim putem

Kašnjenje u usvajanju Zakona o elektronskim komunikacijama, će po svemu sudeći ostvarivanje ovih tačaka odložiti za narednu godinu

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*