RATEL: Pregled tržišta za prva tri kvartala 2016

srbija

Pregled tržišta RATEL: Pregled tržišta

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) objavila je kvartalni pregled tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji za 2016 godinu. Pregled obuhvata prvi, drugi i treći kvartal 2016. godine sa uporednim podacima za 4. kvartal 2015. godine.

Izdvajamo grafički pregled tržišta operatora elektronskih komunikacionih mreža i usluga prema broju korisnika u trećem kvartalu 2016. godine

– Javne mobilne telekomunikacione mreže i usluge

Pregled tržišta mobilnih operatora
– Internet usluge

Pregled tržišta Internet operatora
– Distribucija medijskih sadržaja

Pregled tržišta TV operatora

Detaljne podatke o pregledu tržišta elektronskih komunikacija u Republici Srbiji za 2016. godinu možete pronaći na sajtu Regulatorna agencije za elektronske komunikacije.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*