RATEL: Javni poziv za IV i V multipleks za digitalnu TV

RATEL objavio javni poziv za radio-frekvencije iz opsega 470-790 MHz koji se mogu koristiti za emitovanje digitalnog zemaljske televizije (DTT)

srbija

RATEL: Javni poziv za IV i V multipleks za potrebe digitalne televizije RATEL: Javni poziv za IV i V multipleks za digitalnu TV

Foto: Tim Mossholder

Novi raspoloživi Multipleksi

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) je početkom avgusta 2017. godine objavila Javni poziv za prijavu operatora koji nameravaju da koriste radio-frekvencije iz radio-frekvencijskog opsega 470-790 MHz za emitovanje digitalnog terestričkog televizijskog programa (četvrti i peti multipleks).

Ovaj javni poziv predstavlja svojevrsno „otvaranje“ tržišta multipleksiranja i distribucije signala digitalne (zemaljske) televizije, budući da je do sada jedini pružalac ovih usluga bio operator Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“ (JP ETV), koje ujedno i koristi radio-frekvencije kojima se formiraju prva tri multipleksa.

Kontekst

U Srbiji je prelaskom na digitalno emitovanje oslobođen deo spektra koji je nekada pripadao analognoj televiziji. Oslobođeni deo spektra u opsegu 790-862 MHz su na javnom nadmetanju dobila naša tri mobilna operatora (Telekom, Telenor i VIP). Time nisu u potpunosti „istrošene“ sve frekvencije koje čine tzv. UHF spektar (470-862MHz) koji je ranije bio namenjen analognoj televiziji. Naime, opseg od 470-694 MHz koristi JP ETV da bi nacionalnim, regionalnim i lokalnim televizijama pružao usluge multipleksiranja i distribucije. Radio-frekvencije od 694 MHz do 790MHz kod nas su trenutno slobodne.

Na Svetskoj konferenciji o radio-komunikacijama 2015. godine (WRC-15) doneta je odluka da se proširi spektar za mobilni širokopojasni pristup, tako što je definisano je da se u ITU Regionu 1 (Evropa, Afrika, Bliski Istok i Centralna Azija) za te potrebe koristi tzv.  digitalna dividenda 2, odnosno opseg 694-790 MHz (opseg 700 MHz).

Digitalna dividenda je „višak spektra“ koji je oslobođen prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje TV programa. U regionu Evrope, taj oslobođeni deo spektra se uglavnom nalazi između 790-862 MHz . Idealan je za pružanje usluga mobilnog interneta velikih brzina, jer operatori sa manjim brojem baznih stanica mogu da pokrivaju veću teritoriju, što znači ujedno i manje troškove za razvoj mreže. Zbog toga i postoje inicijative za daljim oslobađanjem spektra za mobilne širokopojasne servise (digitalna dividenda 2).

RATEL je raspisao javni poziv za IV i V multipleks, pri čemu pojedini kanali koji čine ove multiplekse spadaju u opseg 694-790 MHz. Ukoliko bi se ovi kanali koristili za emitovanje digitalnog televizijskog programa isti ne bi mogli da se koriste za mobilne širokopojasne sisteme.

Evropske tendencije

Interesantno je osvrnuti se na situaciju koja se dešava u Evropskoj uniji u pogledu korišćenja ovog frekvencijskog opsega. Naime, Evropska komisija je 17. maja 2017. godine donela Odluku o jedinstvenom pristupu EU o upotrebi UHF opsega (470-790 MHz), ukjučujući opseg 700MHz (694-790 MHz).  Usvojenom odlukom treba da se postigne oslobađanje radio-frekvencija koje bi se koristile za bežične širokopojasne usluge u svim državama članicama Evropske unije, kako bi se pojačala mobilna povezanost i podstaklo uvođenje 5G tehnologije. Koordinisana upotreba opsega na 700 MHz, kojim bi se obezbedile velike brzine i pokretljivost, će omogućiti brže i bolje internet veze širom Evrope. Na taj način bi se postiglo premošćavanje tzv digitalnog jaza, i u pogledu pokrivanja i u pogledu znanja, kao i razvoj i ponuda novih digitalnih usluga ne samo u urbanim nego i u ruralnim udaljenim područjima.

UHF opseg obuhvata i radio-frekvencijski opseg 470-790 MHz i trenutno se koristi za digitalnu zemaljsku televiziju i bežične mikrofone u proizvodnji programa i na posebnim događajima.

Kao rezultat te odluke radio-frekvencijski ospeg 700 MHz (694-790 MHz) trebalo bi dodeliti mobilnim operatorima i u svim državama članicama EU staviti na raspolaganje za bežičnu širokopojasnu upotrebu do 30 juna 2020. godine. Taj vremenski okvir se podudara sa očekivanim uvođenjem 5G mreža u Evropi. Odlukom je predviđeno da države članice mogu odložiti prenamenu tog dela spektra najviše za dve godine i to samo u pojedinim opravdanim slučajevima. Takođe, države članice moraju doneti i objaviti nacionalne planove za oslobađanje tog radio-frekvencijskog opsega do 30. juna 2018. godine, a do kraja 2017. godine neophodno je sklopiti sporazume o prekograničnoj koordinaciji.

Takođe neophodno je obezbediti dovoljno spektra za audio-vizuelne usluge i nakon što se gornji deo opsega 470-790 MHz prenameni, imajući u vidu da je zemaljska radiodifuzja u svim državama vitalni deo komunikacione i informacione infrastrukture, kao i da je tehnološki trend u digitalnoj zemaljskoj televiziji usmeren ka televiziji visoke rezolucije koja zahteva veći protok od televizije standardne definicije. Utvrđeno je da u opsegu ispod 700 MHz (470-694 MHz) dugoročni prioritet ima radiodifuzija bar do 2030. godine u skladu sa nacionalnim potrebama, čime se održava evropski audiovizuelni model besplatne javne radiodifuzije (free-to-air). Da bi se postigla ravnoteža, svakoj državi članici pruža se prilika da na fleksibilniji način pristupi alternativnoj upotrebi spektra (npr za napredne mobilne multimedijalne usluge) pod uslovom da ne izaziva smetnje radiodifuznoj služi.

Ova odluka je deo šire inicijative Evropske komisije koja ima za cilj smanjenje razlika između regulatornih praksi u EU i bolju koordinaciju dodela radio-frekvencijskog spektra, što je utvrđeno i u nacrtu Evropskog zakonika elektronskih komunikacija iz septembra 2016. godine.

 

null

null

Strateško opredeljenje Srbije

Nastojanje Srbije da postane članica EU obavezuje je da se u što skorijem roku uskladi sa zakonodavnim okvirom EU, kao i da primeni odgovarajuće preporuke i odluke. Jedno od pitanja koje će biti razmatrano u okviru procesa pristupnih pregovora Srbije je i pitanje efikasnog i racionalnog korišćenja spektra i usklađivanje sa evropskim Planom namene. Imajući to u vidu, očekuje se da politika Srbije neće mnogo odudarati od politike EU, iako trenutno nema strateškog opredeljenja za korišćenje 5G tehnologije.

Na koji način će se kod nas koristiti ovaj deo opsega i koje mere će preduzeti RATEL, preostaje nam da vidimo nakon analize pristiglih zahteva zainteresovanih operatora. Rok za dostavljanje prijava je 01. oktobar 2017. godine.

3 KomentarinaRATEL: Javni poziv za IV i V multipleks za digitalnu TV

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz. // 17/08/2017 na 8:28 AM // Odgovori

  Da li je ideja RATEL-a da prvi, drugi i treci multipleks nameni (odredi) za digitalnu terestricku TV tadio-difuznu sluzbu bezuslovnog pristupa, a cetvrti i peti multipleks – za digitalnu terestricku TV tadio-difuzne sluzbe uslovnog pristupa?

  • telekomunikacije.net // 17/08/2017 na 9:10 AM // Odgovori

   Prva tri multipleksa su dodeljena radiodifuziji, od kojih prva dva služe za pružanje free to air, dok treći MUX služi za pay tv. Do sada nije utvrđeno na koji način će se koristiti 4. i 5. MUX. Pretpostavljamo da će više informacija biti dostupno nakon što RATEL okonča postupak prikupljanja prijava i izvrši analizu tih prijava, dakle nakon 1. oktobra.

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz. // 17/08/2017 na 5:09 PM // Odgovori

  Ni jednim zvanicnim i vazecim propisom treci MUX nije do sada odredjen da bi „sluxio“ za pay TV usluge, tj. TV usluge uslovnog pristupa.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*