RLAH – ukidanje roming cena u EU

EU

RLAH Srbija izvor Evropska komisija

Ukidanje roming cena za mobilne korisnike u zemljama članicama Evropske unije postala je realnost uvođenjem RLAH pravila.

Šta je RLAH?

Počev od 15. juna 2017.godine građani Evropske unije prilikom putovanja u zemlje članice Evropske unije koristiće govorne usluge (Voice), prenos poruka (SMS) i korišćenje Interneta (Data) u romingu po cenama domaćeg saobraćaja za iste usluge. U stvari ovo znači da će se usluge koristiti “u romingu  kao kod kuće” (Roaming Like at Home – RLAH).

Osnove naplate za usluge rominga

Radi boljeg sagledavanja i razumevanja potencijalnih posledica primene RLAH, objasnićemo vam osnovne principe funkcionisanja naplate korišćenja rominga i to na vrlo jednostavan način.

Naplata korišćenja mobilnih usluga u romingu u osnovi sadrži dva dela. Jedan deo se odnosi na roming naknadu koju domaći mobilni operator naplaćuje od svojih korisnika, u praksi poznata kao maloprodajna strana naplate. Sa druge strane, domaći mobilni operator mora da plati dodatnu naknadu inostranom operatoru koji vam je ponudio usluge svoje mreže u zemlji u kojoj boravite za korišćenje određenih usluga (Voice, SMS, Data). Ova druga naknada u praksi je poznata kao veleprodajna strana naplate između mobilnih operatora.

Da bi mobilni operator poslovao pozitivno i bez gubitaka kod obezbeđenja roming usluga u zemljama u inostranstvu, poslovanje se planira tako da maloprodajna cena (X) za korišćenje roming usluga (Voice, SMS, Data),  koju operator naplati od svojih korisnika, mora biti veća od veleprodajne cene (Y) za roming usluge koju domaći operator mora da plati operatorima drugih zemalja : X-Y>0.

Nova reforma sa ukidanjem dodatnih maloprodajnih cena za mobilne korisnike kada koriste roming usluge, predvidela je i definisanje visine veleprodajnih naknada između mobilnih operatora na ime troškova inostranog operatora čija se mobilna mreža koristi za roming usluge. Očigledno je da se uspešno poslovanje operatora u ovakvim uslovima teško može postići i da će primena RLAH pravila imati posledice na tržište mobilnih roming usluga.

Potencijalne posledice primene RLAH

RLAH pravilo se prvenstveno odnosi na ukidanje dodatnih naknada za mobilne korisnike kada koriste usluge dok  su u romingu. Međutim, ono se ne odnosi i na umanjenje obaveza operatora mobilnih mreža putem kojih se odvija funkcionisanje roming usluga. Obaveze međusobnog obračuna između domaćeg i inostranog operatora i dalje ostaju na snazi.

Prilikom bilateralnog ugovaranja međusobnog obračuna između domaćeg i inostranog mobilnog operatora poznato je da veliki operatori obično uslovljavaju sa svojim većim veleprodajnim cenama u odnosu na operatore koji imaju slabiju tržišnu moć. U tom slučaju manji operatori posluju sa znatno većim gubicima zbog relativno većih veleprodajnih cena za komunikaciju između domaćeg i inostranog partnera za roming saobraćaj.

Ukoliko se RLAH primenjuje kao obaveza za sve operatore, manji operatori će biti u poziciji da svojim korisnicima obezbede pružanje roming usluga sa gubitkom, jer su im veleprodajne cene rominga (trošak) veće od maloprodajnih cena roming usluga (prihod). Kako bi operatori nadokanadili gubitke zbog veleprodajnih cena, moguće je očekivati sledeće aktivnosti na tržištu roming usluga sa primenom RLAH-a:

  • ograničenje korišćenja RLAH usluga po takozvanim klauzulama fer korišćenja
  • mobilni operatori će zahtevati od svog regulatornog tela izuzeće od primene RLAH usluge i nastavak korišćenja tradicionalnih roming naplata
  • povećanje cena domaćih usluga, kako bi mogli da nadoknade gubitke usled primene RLAH
  • izdavanje domaće SIM kartice bez rominga ili ukidanje tržišta roming usluge.

Potencijalne i napred nabrojane posledice RLAH usluge se neće dogoditi odmah i zavisiće od tržišta elektronskih komunikacija svake pojedine zemlje Evropske Unije. Takođe, predviđa se da će doći do promena modaliteta karakteristike samih korisnika mobilnih usluga te zemlje za plaćanje pojedinih usluga prema do sada ugovorenim paketima.

Trenutna situacija u Evropskoj uniji jeste da su operatori mobilnih usluga iz Belgije, Finske, Litvanije, Estonije, Slovačke i Belgije već tražili izuzeće za primenu RLAH uslova. Evoprska unija je već primila oko 40 zahteva za odstupanje od kojih 24 od regulatornih tela zamalja članica Evropske unije. Pored toga, uočena je reakcija mobilnih operatora, kao na primer u Danskoj i Švedskoj time što su već podigli cene domaćih usluga.

Ono što je definitivno za očekivati jeste da će RLAH promeniti bitnu karakteristiku ponašanja korisnika. Očekuje se da će se to naročito odnositi na do sada ograničenu potrošnju Internet usluge (Data) u inostranstvu iz razloga visokih roming cena. Omogućavanje povećanja korišćenja Interneta  jeste jedan od ciljeva RLAH-a.  Stimulisanjem  što većeg saobraćaja od strane korisnika u romingu trebalo bi operatorima da nadoknadi gubitke usled sniženja roming cene, tj. gubitke usled  izjednačenja cene roming usluga sa cenama domaćih usluga.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*