SAD: 19 milijardi dolara za IKT bezbednost

SAD:SAD

SAD: 19 milijardi dolara za IKT bezbednost

Američki predsednik Barak Obama je predstavio američkoj javnosti predlog budžeta za 2017. godinu. SAD planiraju da u 2017. godini ulože 19 milijardi dolara u informacionu (IKT) bezbednost, što predstavlja povećanje od čak 35% u odnosu na iznos predviđen za 2016. godinu.

Podrška Nacionalnom akconom planu za informacionu bezbednost

Sredstva predviđena budžetom će se koristiti kao podrška Nacionalnom akcionom planu za informacionu bezbednost koji, između ostalog, ima za cilj da podigne svest građana SAD o značaju IKT bezbednosti i potrebi da se i sami angažuju da bi zaštitili svoju privatnost. Sa druge strane zbog pretnje od hakerskih napada ova sredstva će se koristiti za  i da se zaštiti javna i nacionalnu bezbednost, kao i ekonomski interesi SAD.

Treba pomenuti da je na osnovu ovog akcionog Plana početkom februara Predsednik Obama doneo izvršnu uredbu kojom je osnovana Komisija za unapređenje nacionaln informacione bezbednosti (eng. Commission on Enhancing National Security) koju će činiti 12 članova eksperata iz oblasti informacione bezbednosti. Ovo telo će imati savetodavnu ulogu i izdavaće dugoročne preporuke za unapređenje informacione bezbednosti.

IKT bezbednost u SAD je jedan od najvažnijih bezbednosnih izazova

Značajna sredstva koja se izdvajaju za svrhe zaštite informacione bezbednosti su posledica brojnih hakerskih napada na privatne i javne institucije, što je nateralo Vladu SAD da reaguje.

Podsetićemo da je 2014. godine usvojen Zakon o modernizaciji informacione bezbednosti (eng. Federal Information Security Modernization Act – FISMA). U 2015. godini je usvojen i kontroverzni Zakon o deljenju podataka u vezi sa zaštitom informacione bezbednosti (eng. Cybersecurity Information Sharing Act).  Ovaj zakon je produkt zajedničkog rada Vlade i Kongresa, i po izjavama američkih zvaničnika daje značajan podsticaj jačanju nacionalne „onlajn“ bezbednosti, posebno zbog toga što olakšava privatnim kompanijama da dele preteće informacije jedni sa drugima kao i sa Vladom SAD-a. Sa druge strane, zakon su kritikovali aktivisti koji tvrde da se pod maskom zaštite bezbednosti  narušava privatnost komunikacije.

U svakom slučaju, energija koju najmoćnija zemlja sveta ulaže u zaštitu IKT bezbednosti pokazuje koliki je značaj ove teme. Takođe  daje putokaz drugim zemljama kako sa ovim problemom treba da se suočavaju na sistemskom nivou.

Kako je u Srbiji?

Još 2010. godine je u Srbiji usvojena Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine, a potom i Akcioni plan za sprovođenje strategije, gde je predviđeno da će nacrt zakona koji uređuje informacionu bezbednost biti izrađen do 2. kvartala 2014. godine. Zakon o informacionoj bezbednosti je usvojen je tek u januaru 2016. pa se sa ostalim aktivnostima, uključujući tu i formiranje nacionalnog CIRT-a (eng. Computer Emergency Response Team) prilično kasni. 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*