Aplikacija za registraciju pripejd korisnika

crna gora

Aplikacija za registraciju pripejd korisnika Crna Gora: Aplikacija za registraciju korisnika

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) objavila je da da će operatori elektronskih komunikacija Crnogorski Telekom, Telenor i Mtel početi sa upotrebom aplikacije za elektronsku registraciju pripejd korisnika mobilnih usluga.

EKIP navodi da će elektronska registracija korisnika nakon jednogodišnjeg razvoja specijalne aplikacije za mobilne telefone, obezbeđenja infrastrukture i vršenja testova početi da se primenjuje od 20. maja 2017. godine na svim trafikama i prodavnicama SIM kartica operatora mobilnih usluga. Sva prodajna mesta ovlašćenih distrubutera SIM kartica operatora mobilnih usluga opremljena su mobilnim telefonima na kojima je instalirana aplikacija za registraciju pripejd korisnika.

Proces registracije pripejd korisnika

Prilikom kupovine SIM kartice, korisnik je dužan da da na uvid identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), koji se skenira pomoću mobilnog telefona/aplikacije. Na taj način se sa identifikacionog dokumenta preuzimaju ime i prezime korisnika, broj identifikacionog dokumenta i država korisnika, dok prodavac iz ponuđene liste bira grad stanovanja i unosi adresu. Zatim se sa pakovanja SIM kartice, skenira telefonski broj. Prikupljeni podaci se uparuju i šalju u informacioni sistem operatora mobilnih usluga, gde se vrši registracija korisnika, odnosno podaci o korisniku i telefonskom broju, koje će koristiti, se unose u odgovarajuću elektronsku bazu podataka. Nakon unosa podataka u bazu podataka aktivira se SIM kartica. Informacioni sistem mobilnog operatora šalje potvrdu o uspešnoj registraciji na prodajno mesto na kojem je postupak registracije započet. Ovim se završava proces registracije pripejd korisnika.

Aplikacija za registraciju pripejd korisnika predstavlja prvu ove vrste u regionu, a i u Evropi. EKIP ovakvim postupanjem ukazuje na spremnost za izmenu regulative u skladu sa trendom tržišta i sve većom upotrebom aplikacija (OTT servisa).

Regulativa

Zakonom o elektronskim komunikacijama propisano je da su operatori elektronskih komunikacija dužni da, bez odlaganja, registruju pretplatnike usluga fiksne i mobilne telefonije, kao i interneta. Takođe, zakonom je predviđeno koji se podaci o korisnicima evidentiraju i zašto se ti podaci mogu koristiti. Način registracije korisnika bliže je uređen Pravilnikom o načinu registracije korisnika javnih elektronskih komunikacionih usluga.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*