ARKEP: ITU dodelio KIM kodove za telefoniju

srbija

Arkep: ITU dodelio teritoriji tzv. Kosova kodove za telefoniju ARKEP: ITU dodelio KIM kodove za telefoniju

Regulatorno telo za tržište elektronskih komunikacija Kosova (ARKEP) koje u svojoj nadležnosti ima odgovornost za upravljanje ograničenim resursima poput numeracije i radio-frekvencijski spektar na teritoriji AP Kosova i Metohije, informisalo je u utorak javnost da je Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) dodelila međunarodne kodove za telefoniju, i to:

  • kod zemlje (country code “CC”): 383,
  • mobilni kod zemlje (mobile country code “MCC”): 221,
  • međunarodni kod signalizacionih tačaka (Signaling Area/Network Code “SANC”): 7-2014.

ARKEP navodi da je proces implementiranja kodova i uvođenja novih mehanizama osigurati konkurentnost tržišta, uključujućii i proces prenosa brojeva u fiksnoj i mobilnoj mreži i da su sve sve zainteresovane strane kao i ITU aktivno uključeni u ove procese.

Prelazni režim

U skladu sa preporukama ITU E.212 i Q.708, ARKEP je dodelio kodove mobilne mreže MNC i kodove međunarodne signalizacione tačke ISPC operatorima mobilnih i fiksnih mreža koji posluju na teritoriji KIM.

Međunarodna unija za telekomunikacije (International Telecommunication UnionITU) osnovana je davne 1865. godine u Parizu kao Međunarodna telegrafska unija. Od 1932. posluje kao Međunarodna unija za telekomunikacije, a pod tim imenom 1947. dobija status specijalizovane agencije UN-a čije je sedište u Ženevi. Nadležna je za alokaciju spektra i numeracije na međunarodnom nivou, za razvoj tehničkih standarda, kao i za podsticanje razvoja ICT u nerazvijenim delovima sveta. Trenutno broji 193 države članice, a samo članice UN mogu da budu i članice ITU.

Nakon kosultacije sa operatorima, a imajući u vidu važnost implemetacije dodeljenih kodova za tržište elektronskih komunikacije KIM i pravovremeno zamenu postojećih SIM kartica i novih roming ugovora, ARKEP je objavio migracioni plan koji uključuje:

  • proces implementiranja novog koda +383, sa rokom do 1. juna 2018. godine kada prestaju da važe trenutno aktivni kodovi +377 Monako, +381 Srbija i +386 Slovenija;
  • proces implementacije mobilnog koda mreže 221 sa rokom do 31. decembra 2018. godine.

Ovim obaveštenjem ARKEP informiše sve međunarodne operatore kako bi na vreme pripremili kanale komunikacije koji će omogućiti primanje i slanje međunarodnog sobraćaja sa i na ovu teritoriju.

Nastavak implementacije Briselskog sporazuma koji se odnosi na telekomunikacije

Dogovor o telekomunikacijama između Srbije i samoproglašene države Kosovo (koje Srbija smatra svojom autonomnom pokrajinom), a koji je deo tzv. „Briselskog procesa“ sveobuhvatnih pregovora o normalizaciji dva entiteta, postignut je još 2013. godine. U decembru 2016. godine, postignut je dogovor koji je predvideo mogućnost dobijanja CC +383, a da istovremeno nova kompanija MTS d.o.o. kao povezano lice sa srpskim operatorom Telekom Srbija postane funkcionalna i dobije deo spektra i numeraciju koji će omogućiti nesmetani nastavak pružanja usluga korisnicima. Takođe, ova kompanija bi zadržala imovinu operatora Telekom Srbija koja se nalazi na teritoriji KIM (uključujući tu i bazne stanice, te ostale delove mreže).

Kompanija MTS d.o.o. je objavila da je počela sa radom 1. maja 2017. godine. Zbog toga je dodeljivanje koda zapravo nastavak implementacije dogovora postignutih 2013. i 2016. godine.

Dodeljivanje koda +383 ne prejudicira status KIM

Kosovo nije članica Međunarodne telekomunikacione unije, pa samim tim ARKEP nema formalnu ulogu u ITU, a dodeljivanje koda +383 se i dokumentima ITU tretira kao „statusno neutralno“. Naime, dokument Prezentacija nacionalnog ITU-T E.164 plana numeracije za CC +383, izričito navodi da dodeljivanje ovih kodova ne prejudicira status Kosova, kao i da je taj dokument u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR 1244), te sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Zbog toga se ne može reći da je ovim dodeljivanjem koda Kosovo dobilo ikakvo priznanje, niti bilo kakav formalni status u okviru ITU.

Zanimljivo je napomenuti da ovo nije prvi slučaj da „spornoj teritoriji“ bude dodeljen CC, na primer, u istoriji ITU poznat slučaj Tajvana, koji takođe nije članica ITU, ali joj je dodeljen poseban CC.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*