Funkcionalno razdvajanje operatora Amerika Mobil

Operator Amerika Mobil

meksiko

Odluka regulatora IFT Meksika za funkcionalno razdvajanje operatora Odluka regulatora IFT Meksika za funkcionalno razdvajanje operatora

Regulator telekomunikacija Meksika (Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT) doneo je 2014. godine odluku za funkcionalno razdvajanje operatora Amerika Mobil (América Móvil) i naredbu da formira novu nezavisnu kompaniju za upravljanje infrastrukturom koju poseduje njegova poslovna jedinica Telmex. Svrha donošenja ove odluke je da nova kompanija treba svim konkurentima na tržištu da ponudi jednake uslove za pristup infrastrukturnoj mreži. Telmex (danas u potpunom vlasništvu Amerika Mobil) je bio proglašen od strane regulatora IFT za dominantnog operatora u sektoru telekomunikacija. Telmex je bio podneo žalbu na odluku IFT-a iz 2014. godine i niza propisanih mera, ali je ona odbijena od strane nadležnih sudskih institucija i regulatora.

Operator Amerika Mobil

Amerika Mobil je marta 2017.godine objavio da je primio rezoluciju regulatora IFT koja se odnosi na dvogodišnju procenu asimetričnih propisa nametnutih marta 2014. godine na lica koja su proglašena dominantnim privrednim subjektima u sektora telekomunikacija. Odluka propisuje izmene određenih asimetričnih propisa, kao i uvođenje nove asimetrične regulacije za mobilne i fiksne servise.

Amerika Mobil je izjavio da je IFT naredio funkcionalno razdvajanja na veleprodajne i maloprodajne fiksne servise sa ciljem jačanja konkurencije. U tom smislu, biće potrebno da se uključi novo nezavisno pravno lice koje će isključivo pružati veleprodajne usluge vezano za lokalnu petlju, zajednički pristup i korišćenje pasivne infrastrukture. Svi ostali veleprodajni servisi će biti obezbeđeni od strane poslovne jedinice Telemex-Telnor, različitih od onih koje pruža krajnjim korisnicima (fiksna telefonija, pristup Internetu, prenos podataka, IPTV, itd). Impelentacija funkcionalnog razdvajanja biće zasnovana na planu u skladu sa uslovima određenih od strane regulatora i biće predstavljen regulatoru za dobijanje odobrenje.

Amerika Mobil smatra da najavljene izmene i dopune regulacije krše koncesije i potvrđuju nedostatak pravne sigurnosti i regulatornu  predvidljivost u sektoru telekomunikacija. Operator trenutno razmatra primljenu rezoluciju i analizira njene moguće efekte na kompaniju i njoj pridruženim kompanijama.

Operator Amerika Mobil je takođe izjavio da će osporiti primljenu rezoluciju jer smatra da se odluka regulatora IFT-a ne zasniva na integralnoj proceni tržišta u pogledu stanja konkurencije. Pored toga, ne razmatra suštinske promene u sektoru telekomunikacija u periodu tri godine od kada su uvedeni asimetrični propisi, kao i da ne razmatra efikasnu konkurenciju koja postoji u mobilnim i fiksnim uslugama. Ovo se naročito jasno vidi kod značajnog porasta potrošnje telekomunikacionih usluga, koji se u većini odnosi na prenosa podataka.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*