Novi regulatorni okvir FCC-a za Internet u Americi

Net Neutrality - Internet Neutralnost

SAD

Federalna komisija za komunikacije SAD-a (FCC), objavila je u svom izveštavanju medija da je, na sednici 14. decembra 2017. godine,  Komisija donela odluku da preokrene važeći regulatorni okvir definisan u Naslovu II Zakona o telekomunikacijama iz 2015. godine i da obnovi principe regulatornog okvira koji je bio na snazi pre 2015. godine.

Na sednici je doneta i odluka da se vrati klasifikacija usluge širokopojasnog pristupa Internetu kao „informacioni servis“, za razliku od prethodne regulacije kojom je ovaj servis bio svrstan kao telekomunikacioni servis. Razlog promene klasifikacije je što se smatra da će se na taj način podstaći investicije i inovacije koje pogoduju korisnicima, što će doprineti efikasnijem postizanju cilja ka uklanjanju digitalne podele i doprineti koristi od celokupnog Internet ekosistema.

U odlukama FCC-a je posebno naglašen zahtev za ostvarenje transparentnosti, koja će osnažiti kako potrošače, tako će obezbediti i efikasan nadzor Vlade nad ponašanjem provajdera širokopojasnih usluga. Konkretno, akcija FCC-a je vratila nadležnost Federalne komisije za trgovinu (FTC) da deluje kad god se prepozna ponašanje provajdera širokopojasnih usluga u smislu prevara, nepravedne i antikonkurentne prakse.

Doneta je deklaracijska odluka da se utvrdi da li je regulatorna neizvesnost koja je stvorena primenom dosadašnje  regulative prema Naslovu II smanjila investicije ISP provajdera u izgradnji mreža, ili je došlo do ometanje inovacija, posebno kod malih ISP provajdera koji opslužuju korisnike u ruralnim područjima.

Pored navedenih, donete su i druge odluke koje će biti detaljnije objavljene na stranici FCC-a. Odluke FCC-a stupaju na snagu nakon odobrenja od strane posebne Kancelarije za upravljanje i budžet.

Šta je net neutrality?

Donošenjem novih odluka FCC-a praktično je opozvana regulativa o neutralnosti Internet mreže (Net Neutrality),  koja je bila doneta 2015.godine.

Internet neutralnost je princip koji u osnovi nalaže da svaki saobraćaj na Internetu treba da se tretira jednako, bez obzira preko čije Internet stranice se objavljuje. Regulativa iz 2015.godine definisala je niz prava i obaveza provajdera, kao što su pre svega zabrana diskriminacije, restrikcija ili ometanja, blokiranje sadržaja ili usporavanje pristupa, favorizovanje sadržaja određenog provajdera u odnosu na sadržaj konkurenta, dodatne naknade provajdera širokopojasnih usluga Internet kompanijama za servisiranje svojih korisnika putem većih brzina nego što je omogućeno konkurentima, i drugo.

Koja dodatna prava omogućava nova regulacija?

Jedna od novina nove regulacije je prekvalifikacija usluge širokopojasnog pristupa kao informacionog servisa od javnog interesa, umesto telekomunikacionog servisa. Novi pravni osnov omogućava komisijama FCC i FTC da imaju veća ovlašćenja i regulišu Internet. U toku debate o predlogu nove regulacije, koji je bio na raspolaganju na javnim konsultacijama tokom ove godine, FCC je najavio da nova regulacija omogućava Internet kompanijama da, između ostalog, organizuju za određene sadržaje prioritet kod korišćenje oglašavanja putem većih brzina, odnosno formiranja „brzih ili sporih traka“ pristupa, naravno uz odgovarajuću visinu naknade. Ovakve okolnosti upozoravaju da će velike kompanije biti u mogućnosti da plaćaju ove naknade, dok manje kompanije neće moći da priušte trošak plaćanja prioriteta i mogu biti izbrisani sa tržišta.

Imajući u vidu zakonodavstvo u SAD-u, promene koje je usvojio FCC verovatno neće brzo stupiti na snagu.

Nakon što FCC objavi nova pravila u Federalnom registru, verovatno početkom sledeće godine, može se očekivati da će protivnici nove regulacije pokrenuti žalbeni proces.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*