OpenSignal: Srbija među zemljama brzog mobilnog interneta

srbija

OpenSignal Izveštaj

Foto: Pietro Jeng

Poslednji izveštaj organizacije OpenSignal „Stanje LTE“ (State of LTE) je pokazao da je Srbija sa prosečnom brzinom mobilnog interneta (LTE/4G) od 30.17 Mb/s, među 70 ispitivanih država rangirana na čak 14. mestu. Prosečna brzina mobilnog interneta nije merena u prethodnom izveštaju , ali visoko rangirano mesto na ovoj listi pokazuje na značajan pomak u razvoju LTE/4G mreža, što se može videti i nedavnom kvartalnom izveštaju RATEL-a.

Način merenja organizacije OpenSignal

OpenSignal u svom izveštaju pojašnjava da se prosečne brzine mobilnog interneta u njihovom merenju odnose isključivo na LTE konekcije, a da brzina mobilnog interneta u pojedinačnim zemljama zavisi od toga: 

  • koliko je spektra dodeljeno za potrebe LTE;
  • da li su usvojene moderne tehnologije poput LTE Advanced;
  • koliko je gusta sama mreža i koliko je „zagušena“

Izveštaj je pokrivao period od 1. januara do 1. marta 2017. godine, izvršeno je oko 19,5 milijardi merenja, a u samom merenju je učestvovalo skoro 560.000 uređaja. Izveštaj prikazuje merenje prosečne brzine mobilnog interneta i merenje dostupnosti koje podrazumeva procenat vremenskog perioda u kome korisnici imaju pristup konkretnoj mreži.

Singapur lider u brzini, Kosta Rika na začelju, Istočna Evropa iznenađenje

Od zemalja koje su se izdvojile u pogledu prosečnih brzina mobilnog interneta, Open Signal  navodi Singapur sa 45.62 Mb/s, Južnu Koreju sa 43,46 Mb/s, Mađarsku sa 42.61 Mb/s i Norvešku sa 41.36 Mb/s. Poslednje mesto dele Kosta Rika i Indija sa 5.14 Mb/s.

Izveštaj konstatuje da listom dominiraju države koje su pioniri u uvođenju LTE (Singapur, Južna Koreja, Norveška i Holandija), a koje su imale na raspolaganju duži vremenski period da razviju, optimizuju i nadograde LTE mrežu. Zanimljivo je da nisu sve države „pioniri“ u tome podjednako uspešne, a Open Signal kao primere pominje SAD, koji dostiže prsečnu brzinu od svega 14.9 Mb/s i Japan sa 24.5 Mb/s.

Kao svojevrsno iznenađenje OpenSignal navodi države regiona Istočne Evrope koje ne spadaju u grupu „pionira“, ali koje su ipak uspele da razviju „moćne“ LTE mreže. Pored Mađarske koja je među prve tri zemlje, u analizi se navode i Hrvatska (35.19 Mb/s,  7. mesto na listi), Bugarska (34.07 Mb/s, 9. mesto na listi) i Srbija (30.17 Mb/s, 14. mesto na listi).

Dostupnost mreže

Po ovom parametru Srbija je slabije rangirana i nalazi se na 47. mestu sa 64% dostupnosti, na prvom mestu je Južna Koreja sa 96.38%, a na poslednjem Šri Lanka sa 40.12%.

Open Signal ukazuje na to da brzina mobilnog interneta ne mora da znači istovremeno i dostupnost mobilnog interneta, na šta ukazuje i razlika u brzini i dostupnosti mreže u slučaju Srbije.

Države koje se ističu po oba parametra su Mađarska, Holandija, Norveška i Južna Koreja. Ipak, većina država spada u kategoriju 50-75% što se tiče dostupnosti i 10-30MB/s što se tiče brzine.

Detaljniju analizu i poređenje možete naći na internet stranici OpenSignal:

null

null

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*