Primena RLAH: Prve pritužbe u EU

EU

Primena RLAH: Prve pritužbe u EU

Foto:  Seth Doyle

Nakon nešto više od dva meseca od početka primene naplate roming usluga kao u domaćem saobraćaju, “u romingu  kao kod kuće” (Roaming Like at Home – RLAH), stižu i prve pritužbe u pojedinim zemljama EU. Prigovori se za sada uglavnom odnose na pitanje aktivacije usluga i neusaglašenosti tarifnih paketa sa RLAH.

Nemačka: O2 dovodi u zabludu potrošače zbog aktivacije RLAH

Nemačka organizacija za zaštitu potrošača VZBV je pokrenula postupak protiv operatora O2, a u vezi sa naplatom rominga u inostranstvu. Operator O2 je, po navodima ove organizacije, za aktivaciju RLAH zahtevao slanje SMS aktivacione poruke. Po tvrdnjama VZBV, propisi EU koji uređuju RLAH (Regulation 2015/2120 i Commission Impementing Regulation) ne predviđaju obavezu korisnika da izvrši aktivaciju ove usluge. Takođe, ova organizacija smatra da je svojim postupkom O2 potrošače (korisnike) zapravo doveo u zabludu, jer većina korisnika podrazumeva da su cene rominga automatski izjednačene sa cenama u domaćem saobraćaju, bez potrebe posebne aktivacije.

null

null

Austrija: neusaglašenost cena paketa sa RLAH

Nacionalna regulatorna tela za elektronske komunikacije u Austriji – TKK i RTR  pokrenula su postupak protiv operatora Telering (brend T-mobile) a zbog toga što cene određenih tarifnih paketa nisu usaglašne sa EU RLAH inicijativom. Pritužba se odnosi zapravo na cenu za korišćenje interneta u romingu pod tarifnim paketima Passt!.(‘Passt! Pur Mini EU’, ‘Passt! Pur Maxi EU’, ‘Passt! Plus Mini EU’ i ‘Passt! Plus Maxi EU’).

RTR je preporučio korisnicima da se proaktivno obraćaju operatoru Telering kroz reklamacije ukoliko uoče slično kršenje RLAH.
Cene Rominga po RLAH
Kretanje cena rominga pre implementacije RLAH (Izvor: Evropska komisija)

Holandija: pritužbe na tarifiranje u romingu nakon 15. juna

Nacionalno regulatorno telo Holandije za zaštitu potrošača ACM pokrenulo je postupak protiv virtuelnog mobilnog operatora (MVNO) Youfone zbog kršenja EU RLAH regulative.

Postupak je inicirao nezadovoljni korisnik operatora Youfone koji je tvrdio da mu je naplaćen dopunski EU roming paket u periodu posle 15. juna 2017. godine, odnosno nakon stupanja na snagu RLAH. Korisnik je još naveo i da nije bio zadovoljan kako se MVNO operator Youfone ponašao sa njegovom reklamacijom. Sa druge strane, Youfone je ukazao da aktivacija RLAH ostaje na korisnicima i ukoliko to ne urade nastaviće im se tarifiranje roming usluga. Imajući u vidu da i ovakav postupak uslovne aktivacije RLAH cena predstavlja kršenje same inicijative, postavlja se pitanje da li će Regulatorno telo Holancije ACM pokrenuti dodatnu tužbu za MVNO operatora Youfone za ovako postupanje u primeni RLAH regulative.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*